Ý nghĩa của văn bản quy phạm pháp luật

Trong hệ thống pháp luật nước ta, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục của luật. Vậy văn bản quy phạm pháp luật là gì và nó có ý nghĩa như thế nào? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ phân tích và giải đáp thắc mắc của độc giả về vấn đề này.

1. Văn bản quy phạm pháp luật là gì?

Văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa quan trọng vì các quy định, pháp luật được ghi nhận và thi hành bởi các cơ quan có thẩm quyền, việc sử dụng và thực thi pháp luật phải dựa trên cơ sở pháp luật. là các văn bản quy phạm pháp luật.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định về khái niệm văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Điều 2. Văn bản pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định của Luật này.

Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trái thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật này thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

Căn cứ vào điều luật này, có thể hiểu văn bản quy phạm pháp luật là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo hình thức, trình tự, thủ tục ban hành, nội dung văn bản quy định những quy tắc xử sự chung, bắt buộc được bảo đảm. của Nhà nước.

Dưới đây là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật:

1. Hiến pháp.

2. Bộ luật, luật (sau đây viết tắt là luật), nghị quyết của Quốc hội.

3. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Lệnh và quyết định của Chủ tịch nước.

5. Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

7. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

8. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

9. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

10. Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

12. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).

13. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

14. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

15. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Ý nghĩa của văn bản quy phạm pháp luật?

Ý nghĩa của văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật mang một vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với mọi mặt của đời sống xã hội.

Về kinh tế: Các văn bản quy phạm pháp luật quy định các nguyên tắc và sự điều chỉnh các quan hệ xã hội trong nền kinh tế phù hợp với mục tiêu phát triển và chính sách mà Nhà nước đề ra.

Về chính trị: Các văn bản quy phạm pháp luật xác lập tổ chức bộ máy nhà nước, quy định chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, phòng, ban, tạo nên một bộ máy thống nhất, đồng bộ.

Ngoài ý nghĩa về kinh tế, chính trị, xã hội, văn bản quy phạm pháp luật còn là phương tiện bảo đảm quyền con người, quyền công dân được Hiến pháp năm 2013 quy định.

3. Ví dụ về văn bản pháp luật

Sau đây, chúng tôi xin đưa ra một số ví dụ cụ thể cho bạn đọc về các văn bản quy phạm pháp luật.

Hiến pháp năm 2013 và các bản Hiến pháp đã ban hành trước đây là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất. Quản lý nhà nước về đất nước phải tuân theo các nguyên tắc đã được quy định trong Hiến pháp.

Các bộ luật như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật khác như Luật Hành chính, Luật Thương mại, Luật Biển, Luật Ngân sách Nhà nước …, đều ở dạng văn bản. các quy phạm pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội, các quy định cụ thể về các lĩnh vực trong xã hội: dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, lao động, thương mại, thuế, bảo hiểm, báo chí….

Một số văn bản quy phạm pháp luật khác như: Quyết định của UBND tỉnh, huyện, xã:

+ Quyết định số 38 / QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân xã A về việc thu hồi và tiêu hủy văn bản chứng thực chữ ký trái pháp luật là văn bản quy phạm pháp luật.

+ Quyết định số 18/2020 / QĐ-UBND về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Như vậy, một quốc gia phát triển theo định hướng có kế hoạch, công dân được pháp luật bảo vệ, quyền và lợi ích của quốc gia đó được bảo đảm thì đều là việc thực hiện đúng các quy định của văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành. nước phát hành.

Trên đây chúng tôi đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Ý nghĩa của văn bản quy phạm pháp luật. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy vào tình hình thực tế có những căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt với nội dung đã giới thiệu ở trên.

XEM THÊM TẠI: https://hotelcasanaranja.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *