Vấn đề cơ bản của triết học có mấy mặt?

Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Những vấn đề cơ bản của triết học là gì? Mời các bạn cùng tham khảo nội dung dưới đây để nắm được những khái niệm cơ bản của triết học, những khía cạnh cơ bản của triết học.

Nếu bạn còn đang phân vân thì vấn đề cơ bản của triết học là gì? Những vấn đề cơ bản của triết học là gì? Vấn đề cơ bản của triết học có rất nhiều khía cạnh, bạn có thể tham khảo nội dung sau đây của Hoatieu.

1. Khái niệm vấn đề cơ bản của triết học

Những vấn đề cơ bản của triết học là những vấn đề xoay quanh mối quan hệ giữa tư tưởng và tồn tại, giữa vật chất và ý thức. Sở dĩ nó là vấn đề cơ bản vì giải quyết nó sẽ xác định được cơ sở, tiền đề cho việc giải quyết các vấn đề triết học khác. Điều này đã được chứng minh rất rõ ràng trong lịch sử phát triển lâu dài và phức tạp của triết học.

2. Vấn đề cơ bản của triết học có mấy mặt?

Vấn đề cơ bản của triết học bao gồm hai khía cạnh, đó là:

Vấn đề cơ bản của Triết học

Mặt thứ nhất – Bản thể học: Trả lời câu hỏi giữa ý thức và vật chất, cái nào có trước, cái nào có sau? Và cái nào quyết định cái nào?

Chúng ta có thể giải quyết khía cạnh đầu tiên của vấn đề cơ bản của triết học theo ba cách:

1. Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức

2. Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất

3. Ý thức và vật chất tồn tại độc lập với nhau và không quyết định lẫn nhau

Tuy hai giải pháp đầu trái ngược nhau về nội dung nhưng điểm chung của hai giải pháp này là đều thừa nhận một trong hai nguyên lý chính (ý thức hoặc vật chất) là nguồn gốc của thế giới. Giải pháp một và hai thuộc về triết học nhất nguyên.

Triết học nhất nguyên bao gồm hai trường phái: trường phái nhất nguyên duy vật và trường phái triết học nhất nguyên duy tâm.

Cách thứ ba cho rằng ý thức và vật chất tồn tại độc lập với nhau, rằng cả hai yếu tố (ý thức và vật chất) đều là nguồn gốc của thế giới. Cách giải thích này thuộc về triết học nhị nguyên.

Mặt thứ hai – Nhận thức luận: Con người có khả năng nhận thức thế giới không?

Đại đa số các nhà triết học duy tâm cũng như duy vật đều tin rằng con người có khả năng nhận thức thế giới. Tuy nhiên:

Các nhà triết học duy vật cho rằng con người có khả năng nhận thức thế giới. Nhưng vì vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức nên nhận thức đó là sự phản ánh thế giới vật chất vào bộ não con người. Một số nhà triết học duy tâm cũng thừa nhận rằng con người có khả năng nhận thức thế giới, nhưng nhận thức đó là sự tự nhận thức của bộ óc, tư duy. Một số nhà triết học duy tâm khác theo “Thuyết bất khả tri” phủ nhận năng lực nhận thức thế giới của con người.

XEM THÊM TẠI: https://hotelcasanaranja.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *