Tranh chấp đất đai là gì? Khái niệm, mục đích, đặc điểm của giải quyết tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai là loại tranh chấp phổ biến trong thời gian gần đây. Nhưng mọi người đã hiểu rõ quy định về vấn đề này chưa?

Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu tổng quan về Tranh chấp đất đai là gì? Khái niệm, mục đích và đặc điểm của giải quyết tranh chấp đất đai theo Luật Đất đai 2013.

Tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai là gì? Khái niệm, mục đích, đặc điểm của giải quyết tranh chấp đất đai

1. Tranh chấp đất đai là gì?

Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định: Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai bên trở lên trong quan hệ đất đai.

2. Giải quyết tranh chấp đất đai là gì?

Giải quyết tranh chấp đất đai là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để giải quyết tranh chấp, các bên có thể sử dụng nhiều phương pháp như tự thương lượng, thỏa thuận với nhau.

Luật đất đai không quan tâm đến việc họ đàm phán, thương lượng như thế nào mà chỉ đưa ra các quy định điều chỉnh hoạt động giải quyết tranh chấp khi có sự tham gia của các cơ quan nhà nước vào việc giải quyết đó. dừng lại. Điều này nhằm thể hiện sự tôn trọng của Nhà nước đối với ý chí tự do và quyền quyết định của các chủ thể và Nhà nước sẽ cung cấp công cụ giải quyết tranh chấp cho họ nếu họ không đạt được sự đồng thuận. Một khi có sự tham gia của các cơ quan nhà nước thì các quy phạm pháp luật về giải quyết tranh chấp là cần thiết, vì với các quy phạm pháp luật này thì bản thân người dân cũng như các cơ quan nhà nước mới biết được chủ thể. Ai có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và trình tự, thủ tục ra sao?

3. Mục đích của việc giải quyết tranh chấp đất đai

Giải quyết tranh chấp đất đai có các chức năng sau đây:

 • Giải quyết bất đồng, bảo vệ quyền lợi của người có quyền sử dụng đất hợp pháp.
 • Duy trì trật tự xã hội.
 • Thể hiện vai trò quản lý của nhà nước về đất đai.
 • Đảm bảo mọi vấn đề được xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Đặc điểm của giải quyết tranh chấp đất đai:

Đặc điểm của giải quyết tranh chấp đất đai

 • Giải quyết tranh chấp đất đai là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để giải quyết tranh chấp, các bên có thể sử dụng nhiều phương pháp như tự thương lượng, thỏa thuận với nhau. Luật đất đai không quan tâm đến việc họ đàm phán, thương lượng như thế nào mà chỉ đưa ra các quy định điều chỉnh hoạt động giải quyết tranh chấp khi có sự tham gia của các cơ quan nhà nước vào việc giải quyết đó. dừng lại. Điều này nhằm thể hiện sự tôn trọng của Nhà nước đối với ý chí tự do và quyền quyết định của các chủ thể và Nhà nước sẽ cung cấp công cụ giải quyết tranh chấp cho họ nếu họ không đạt được sự đồng thuận. Một khi có sự tham gia của các cơ quan nhà nước thì các quy phạm pháp luật về giải quyết tranh chấp là cần thiết, vì với các quy phạm pháp luật này thì bản thân người dân cũng như các cơ quan nhà nước mới biết được chủ thể. Ai có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và trình tự, thủ tục ra sao?

Đối tượng của hoạt động giải quyết tranh chấp là tranh chấp đất đai

Trong đó, các đương sự đề nghị cơ quan nhà nước xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên đối với phần đất tranh chấp.

 • Hệ quả pháp lý của việc giải quyết tranh chấp là quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ đất đai sẽ được làm rõ bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
 • Đẩy mạnh công tác hòa giải, vận động các tổ chức đoàn thể ở địa phương tham gia.
 • Liên quan đến nhiều lĩnh vực khác, chẳng hạn như: nhà, xây dựng …
 • Cần tìm hiểu phong tục, tập quán của địa phương để có hướng giải quyết thỏa đáng.

5. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Tòa án nhân dân:

Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai trong các trường hợp sau đây:

Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ hợp lệ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013.
Đương sự không có các giấy tờ trên mà lựa chọn khởi kiện ra Tòa án mà không giải quyết tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.
Tranh chấp tài sản gắn liền với đất.

Uỷ ban nhân dân:

Ủy ban nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai trong các trường hợp sau đây:

 • Đối với đương sự là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì thẩm quyền giải quyết lần đầu là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thẩm quyền giải quyết lần hai là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Đối với đương sự là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì thẩm quyền giải quyết lần đầu là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Lần thứ hai làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nếu đương sự không đồng ý với kết quả giải quyết lần đầu thì có quyền khiếu nại để giải quyết lần hai hoặc khởi kiện ra Tòa án theo thủ tục hành chính.

Trong trường hợp đặc biệt, kết quả giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới của đơn vị hành chính thì Quốc hội, Chính phủ quyết định:

Quốc hội: quyết định trong trường hợp tranh chấp liên quan đến địa giới các đơn vị hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà Uỷ ban nhân dân các đơn vị đó không thống nhất được hoặc việc giải quyết làm thay đổi địa giới. hành chính.

Chính phủ: quyết định trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn mà Uỷ ban nhân dân các đơn vị đó không thoả thuận được. vị trí hoặc khu định cư làm thay đổi địa giới hành chính.

6. Trình tự giải quyết tranh chấp đất đai

Pháp luật ủng hộ sự thương lượng của các bên, vì vậy có 2 bước để giải quyết tranh chấp này

Bước 1: Hòa giải

Nếu hòa giải không thành công, hãy chuyển sang bước 2

Bước 2: Nộp đơn kiện

XEM THÊM TẠI: https://hotelcasanaranja.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *