Thế nào là vi phạm pháp luật?

Vi phạm pháp luật là gì? Hành vi bất hợp pháp là gì? Vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu

Vi phạm pháp luật là gì?

1. Thế nào là vi phạm pháp luật?

Vi phạm pháp luật là hành vi không tuân thủ các quy định của pháp luật: Làm những điều pháp luật cấm và không làm những điều pháp luật quy định.

=> Vi phạm pháp luật có thể tồn tại dưới dạng hành động hoặc không hành động

Phạm tội được thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, vì những động cơ khác nhau và vì những mục đích rất khác nhau.

Ví dụ: Pháp luật quy định cá nhân đủ tiêu chuẩn phải nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng A thì không.

Hoặc B buôn bán, vận chuyển ma tuý.

Tương tự như cách diễn giải như vậy, chúng ta có:

Vi phạm pháp luật hình sự là hành vi không tuân theo các quy định của BLHS, xâm phạm đến các mối quan hệ được BLHS bảo vệ.

Ví dụ: A đánh B gây thương tích 16% => A đã xâm phạm quyền được bảo vệ về sức khoẻ, tính mạng của B.

Vi phạm dân sự là hành vi không tuân theo các quy định của Bộ luật dân sự

Ví dụ: A xâm phạm quyền tự do giao dịch của B, không cho B mua bán, …

2. Cấu thành của hành vi vi phạm pháp luật

Cấu thành của hành vi vi phạm pháp luật

Hành vi vi phạm pháp luật có các yếu tố sau đây:

Mặt khách quan của vi phạm pháp luật là những dấu hiệu xuất hiện bên ngoài thế giới khách quan của vi phạm pháp luật. Nó bao gồm các yếu tố: hành vi trái pháp luật, hậu quả nguy hiểm cho xã hội, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả nguy hiểm cho xã hội, thời gian, địa điểm, phương tiện vi phạm.

Khi xem xét mặt khách quan của vi phạm pháp luật thì hành vi trái pháp luật luôn là yếu tố bắt buộc phải xác định trong cấu thành của mọi vi phạm pháp luật, còn các yếu tố khác thì phải xác định được hay không. tùy từng trường hợp vi phạm. Có trường hợp hậu quả là nguy hiểm cho xã hội và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả nguy hiểm cho xã hội cũng là yếu tố bắt buộc để xác định, có trường hợp vị trí vi phạm cũng là yếu tố bắt buộc. phải được xác định.

Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật là trạng thái tâm lý bên trong của chủ thể khi thực hiện hành vi trái pháp luật. Nó bao gồm các yếu tố: lỗi, động cơ, mục đích vi phạm pháp luật.

Chủ thể của vi phạm pháp luật là cá nhân, tổ chức có năng lực hành vi trái pháp luật.

Khách thể của vi phạm pháp luật là quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ nhưng bị xâm phạm bằng hành vi trái pháp luật

3. Trách nhiệm pháp lý là gì?

Khi có hành vi vi phạm pháp luật, người thực hiện hành vi phải chịu trách nhiệm pháp lý. Vậy trách nhiệm pháp lý là gì?

Trách nhiệm pháp lý là hậu quả bất lợi do Nhà nước gây ra đối với cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật, theo đó cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật phải chịu các hình thức xử phạt được quy định trong phần chế tài. của các quy định pháp luật.

Trách nhiệm pháp lý có các đặc điểm sau:

  • Trách nhiệm pháp lý là một loại trách nhiệm do pháp luật quy định. Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa trách nhiệm pháp lý và các loại trách nhiệm xã hội khác như trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm tôn giáo, trách nhiệm chính trị, v.v.
  • Trách nhiệm pháp lý luôn gắn liền với các biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định trong phần chế tài của quy phạm pháp luật. Đây là điểm khác biệt giữa trách nhiệm pháp lý và các biện pháp cưỡng chế khác của nhà nước như bắt buộc chữa bệnh, giải phóng mặt bằng, v.v.
  • Trách nhiệm pháp lý luôn là hậu quả pháp lý bất lợi mà chủ thể phải gánh chịu, thể hiện ở việc chủ thể phải chịu những thiệt hại nhất định về tài sản, nhân thân, quyền tự do,… do pháp luật quy định.
  • Trách nhiệm pháp lý phát sinh khi có hành vi vi phạm pháp luật hoặc xảy ra thiệt hại do các nguyên nhân khác do pháp luật quy định.

XEM THÊM TẠI: https://hotelcasanaranja.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *