Thầy/cô hãy trình bày hiểu biết của mình về bảng kiểm?

Danh sách kiểm tra dạy học là danh sách các bước của một kỹ năng theo một trình tự hợp lý và yêu cầu cần đạt được để thực hiện một quy trình kỹ thuật, một công việc, một nhiệm vụ, dạy học theo Danh sách kiểm tra dùng để dạy kỹ năng thực hành.

Thầy/cô hãy trình bày hiểu biết của mình về bảng kiểm? - Bảng kiểm là gì?

Khái niệm danh sách kiểm tra

1. Danh sách kiểm tra là gì?

Danh sách kiểm tra là một danh sách ghi lại liệu các tiêu chí (về hành vi, đặc điểm, v.v.) có được thể hiện hoặc thực hiện hay không.

Danh sách kiểm tra thường chỉ rõ sự xuất hiện hoặc không xảy ra (có mặt hoặc vắng mặt, được thực hiện hoặc không được thực hiện) của một số hành vi và đặc điểm mong đợi nhất định, nhưng nó có hạn chế là không giúp ích cho người dùng. đánh giá sự xuất hiện khác của các tiêu chí đó.

2. Sự khác biệt giữa bảng kiểm trong dạy học theo chương trình GET 2006 và chương trình GET 2018?

Trong chương trình GDPT 2018:

Danh sách kiểm tra được sử dụng để đánh giá các hành vi hoặc sản phẩm mà học sinh thực hiện. Với một danh sách các tiêu chí được xây dựng trước, giáo viên sẽ sử dụng danh sách kiểm tra để quyết định xem các hành vi hoặc đặc tính sản phẩm mà học sinh thực hiện có phù hợp với từng tiêu chí trong danh sách kiểm tra hay không.

– Giáo viên có thể sử dụng danh sách kiểm tra để:

Đánh giá sự tiến bộ của học sinh: Họ có thể chỉ ra cho học sinh những tiêu chí nào?

Học sinh thực hiện tốt, tiêu chí nào chưa thực hiện được cần hoàn thiện hơn.

Giáo viên cũng có thể tổng hợp các tiêu chí trong danh sách kiểm tra và định lượng chúng thành điểm số theo tỷ lệ phần trăm để xác định mức độ đạt được của học sinh.

XEM THÊM TẠI: https://hotelcasanaranja.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *