Nghĩa vụ của người thanh niên Việt Nam hiện nay

Nghĩa vụ của thanh niên Việt Nam hiện nay 2022. Thanh niên là thế hệ trẻ, đại diện cho tương lai của đất nước. Trong thời đại ngày nay, tuổi trẻ có vai trò và trách nhiệm gì? Tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé. Mọi thắc mắc vui lòng để lại bình luận bên dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất.

Thanh niên Việt Nam có trách nhiệm gì?

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1. Nghĩa vụ là gì?

Là trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu và lợi ích chung của cộng đồng, xã hội.

Các nghĩa vụ được ghi trong các quy tắc pháp lý và đạo đức, mà mọi người bắt buộc phải tuân theo và tuân theo.

Ví dụ:

Nghĩa vụ quân sự được quy định trong các văn bản pháp luật và là điều kiện bắt buộc đối với nam giới khi đến độ tuổi nhất định và đủ điều kiện sức khỏe để phục vụ tại ngũ trong thời gian 2 năm.

Con cái có trách nhiệm hiếu thảo, vâng lời ông bà cha mẹ. Ngược lại, ông bà, cha mẹ có bổn phận chăm sóc con cái.

2. Vai trò của tuổi trẻ là gì?

Căn cứ Điều 4 Luật Thanh niên 2020 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021), vai trò và nghĩa vụ của thanh niên như sau:

1. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

2. Thanh niên có quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Có thể nói, thanh niên là lực lượng đông đảo, trẻ trung và mạnh mẽ trong xã hội. Lực lượng này có sức khỏe, trình độ học vấn, tri thức, có vai trò quan trọng đi đầu trong xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội. Họ là niềm hy vọng của đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ già, đồng thời là người dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai”. Đồng chí cũng khẳng định, thanh niên có vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, là “lực lượng nòng cốt xây dựng xã hội mới”, “đất nước thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn do thanh niên ”.

3. Nghĩa vụ của người thanh niên Việt Nam hiện nay

3.1. Nghĩa vụ của thanh niên đối với tổ quốc

Hình ảnh thanh niên Việt Nam không ngại khố, ngại khổ, lao động giúp dân.
Hình ảnh thanh niên Việt Nam không ngại khố, ngại khổ, lao động giúp dân.

Để hoàn thành sứ mệnh “Chủ nhân tương lai của đất nước”, thanh niên phải “đi đầu, xung phong gương mẫu”, phải “tiên phong” không ngại khó, ngại khổ, nơi khác làm ít kết quả, tuổi trẻ phải làm tốt.

Bởi lẽ, chỉ những thanh niên mới đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, khả năng xử lý các tình huống khó trong điều kiện làm việc phức tạp.

Thanh niên phải tự thân vận động, phải “biết lo toan, gánh vác, không ỷ lại”; thường xuyên sáng tạo, đổi mới trong tư tưởng và hành động; dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh, cống hiến vì mục tiêu chung của đất nước. Muốn vậy, thế hệ trẻ phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập để làm người, phụng sự Tổ quốc, nhân dân.

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã gửi gắm tất cả tình yêu thương và trách nhiệm của mình đối với thế hệ trẻ: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước lên đài vinh quang để sánh vai cùng các thế hệ trẻ hay không? cường quốc năm châu có thành công hay không phần lớn là nhờ công lao của các cháu ”.

3.2. Nghĩa vụ của thanh niên đối với Nhà nước và xã hội

Trước Nhà nước và xã hội, thanh niên có trách nhiệm:

 • Gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nghĩa vụ công dân;
 • Tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh;
 • Chủ động đề xuất các ý tưởng, sáng kiến ​​trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật;
 • Tham gia quản lý nhà nước và xã hội; tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật; xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm;
 • Tham gia bảo vệ môi trường và các hoạt động vì lợi ích cộng đồng, xã hội và tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

3.3. Nghĩa vụ của thanh niên đối với gia đình

Đối với gia đình, thanh niên có trách nhiệm:

 • Chăm lo hạnh phúc gia đình;
 • Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam;
 • Kính trọng, hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình;
 • Chăm sóc, giáo dục trẻ em trong gia đình và tích cực phòng, chống bạo lực gia đình, xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình.

3.4. Nghĩa vụ của thanh niên đối với bản thân

Đối với bản thân, những người trẻ tuổi có trách nhiệm:

 • Rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có trách nhiệm công dân, ý thức chấp hành pháp luật; phòng, chống tiêu cực, tệ nạn xã hội, trái pháp luật và đạo đức xã hội;
 • Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kiến ​​thức, kỹ năng; tiếp cận, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn;
 • Chủ động tìm hiểu về thị trường lao động; chọn nghề và công việc phù hợp; rèn luyện tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động và tác phong chuyên nghiệp;
 • Sáng tạo, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động;
 • Huấn luyện, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất và tinh thần;
 • Trang bị kiến ​​thức, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng, chống dịch bệnh; không lạm dụng rượu, bia; hạn chế sử dụng thuốc lá;
 • Không sử dụng ma tuý, chất gây nghiện và các chất kích thích khác mà pháp luật cấm; phòng, chống tác hại từ không gian mạng và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh;
 • Bảo vệ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

XEM THÊM TẠI: https://hotelcasanaranja.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *