Năng lực của chủ thể bao gồm?

Các khả năng của chủ thể bao gồm? Trong quan hệ pháp luật, người có năng lực chủ thể cụ thể sẽ được hưởng các quyền và nghĩa vụ gắn liền với nhân thân của người đó. Vì vậy, mỗi người sinh ra đều có khả năng chủ quan của mình mà không thể chuyển giao cho người khác. Vậy năng lực chủ thể bao gồm những gì? Mời bạn đọc nội dung bài viết.

Năng lực của chủ thể bao gồm? - Luật Trẻ Em

Quy định về năng lực chủ thể

1. Năng lực chủ thể là gì?

Năng lực chủ thể là năng lực pháp luật của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật với tư cách là chủ thể của quan hệ đó.

Năng lực chủ thể của cá nhân thường được hiểu là quyền và nghĩa vụ của cá nhân do pháp luật quy định, gắn liền với nhân thân của người đó và xuất hiện từ khi người đó sinh ra cho đến khi người đó chết.

Năng lực của pháp nhân cũng là những quyền và nghĩa vụ cụ thể của pháp nhân do pháp luật quy định, nhưng năng lực của pháp nhân được hình thành khi người đại diện đăng ký, thành lập pháp nhân đó, năng lực này mất đi khi pháp nhân bị phá sản hoặc bị giải thể.

2. Năng lực của chủ thể bao gồm?

Theo quy định của pháp luật, năng lực chủ thể sẽ bao gồm năng lực pháp luật và năng lực hành vi.

Năng lực pháp luật: là khả năng được hưởng các quyền và nghĩa vụ hợp pháp do nhà nước quy định cho cá nhân, tổ chức. Vì vậy, để trở thành chủ thể của giao dịch dân sự, cá nhân, tổ chức cần phải có năng lực pháp luật phù hợp với giao dịch dân sự.

Năng lực hoạt động: là khả năng của một chủ thể được pháp luật thừa nhận và với năng lực đó có thể tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình, đồng thời phải chịu hậu quả pháp lý do hành vi của mình gây ra. .

Do đó, giao dịch hoặc hành vi của cá nhân được xác lập chỉ có giá trị pháp lý khi nó phù hợp với trình độ năng lực pháp luật, trình độ năng lực hành vi của chủ thể đó.

3. Điều kiện năng lực chủ thể?

Khi tham gia quan hệ pháp luật, năng lực chủ thể của con người chỉ được xác lập khi cá nhân đó có năng lực chủ thể phù hợp với quan hệ pháp luật.

Ví dụ: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, ông Hải là người có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi để thành lập doanh nghiệp do ông làm đại diện quản lý. Tuy nhiên, theo quy định cụ thể về đối tượng không được thành lập doanh nghiệp, ông Hải là cán bộ, công chức nhà nước nên không được phép thành lập doanh nghiệp.

Pháp luật quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cá nhân trong từng trường hợp xác lập độ tuổi nhất định. Vì với một số quyền và nghĩa vụ, công dân phải đủ tuổi nhận thức để thực hiện các quan hệ pháp luật. Ví dụ, chỉ một phụ nữ đủ 18 tuổi mới được phép kết hôn.

XEM THÊM TẠI: https://hotelcasanaranja.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *