Mẫu phụ lục văn bằng đại học

Phụ lục bằng tốt nghiệp đại học là biểu mẫu kèm theo bằng đại học theo quy định mới. Theo đó, học sinh, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp kèm theo phụ lục văn bằng.

Mẫu phụ lục văn bằng đại học - Phụ lục văn bằng đại học là gì?

Mẫu phụ lục bằng tốt nghiệp đại học

1. Phụ lục bằng tốt nghiệp đại học là gì?

Phụ lục bằng tốt nghiệp đại học bao gồm các thông tin về quá trình đào tạo và cấp bằng, hình thức đào tạo; cấp độ đào tạo tiếp theo mà người có bằng tốt nghiệp có thể tiếp cận; kết quả học tập (tên môn học hoặc môn học; số tín chỉ của từng học phần hoặc môn học; điểm môn học hoặc môn học; tổng số tín chỉ tích lũy; điểm trung bình; tên đề tài và kết quả luận án); điểm tốt nghiệp; loại tốt nghiệp).

2. Nội dung chính trên phụ lục văn bằng tốt nghiệp đại học

Theo Điều 3 Thông tư 27/2019 / TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 01/03/2020) quy định nội dung chủ yếu ghi trong phụ lục văn bằng tốt nghiệp đại học như sau:

1. Thông tin về người được cấp bằng: họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh.

2. Thông tin văn bằng: tên cơ sở giáo dục đại học cấp bằng, chuyên ngành đào tạo, ngày nhập học, ngôn ngữ đào tạo, thời gian đào tạo, trình độ đào tạo theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam, hình thức đào tạo.

3. Thông tin về nội dung và kết quả học tập (nếu có): tên môn học hoặc môn học, số tín chỉ của từng học phần hoặc môn học, điểm môn học hoặc môn học, tổng số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình, danh hiệu và kết quả của luận văn, luận án, xếp loại tốt nghiệp. ghi bàn. Trường hợp bằng tốt nghiệp được cấp khi tích lũy tín chỉ ở các cơ sở đào tạo khác nhau thì phải ghi rõ tên môn học, số tín chỉ của từng môn học được công nhận tốt nghiệp và tên cơ sở đào tạo.

4. Thông tin kết nối với bằng cấp: số học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh; số văn bằng.

XEM THÊM TẠI: https://hotelcasanaranja.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *