Hiểu thế nào là tài sản nhà nước?

Tài sản nhà nước là gì? Khái niệm “Tài sản Nhà nước” được hiểu theo nhiều cách khác nhau phù hợp với hệ thống pháp luật, hành chính và đặc điểm chính trị của mỗi quốc gia. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ phân tích và cung cấp thông tin về khái niệm nhà nước theo pháp luật Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

Quy định về tài sản công

1. Tài sản nhà nước là gì?

 Tài sản nhà nước là những tài sản được pháp luật quy định thuộc sở hữu nhà nước

Tài sản nhà nước là tài sản được hình thành từ ngân sách nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật do Nhà nước sở hữu, quản lý, bao gồm:

  • Trụ sở, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
  • Máy móc, phương tiện vận tải, thiết bị làm việc;
  • Tài sản do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước viện trợ, tài trợ, đóng góp cho Nhà nước và các tài sản khác theo quy định của pháp luật

Trên thực tế, đây chỉ là cách hiểu thông thường ở Việt Nam về tài sản nhà nước. Vì các văn bản quy phạm pháp luật của nước ta thống nhất theo Hiến pháp mà tại Điều 53 Hiến pháp 2013 quy định:

“Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, thuộc sở hữu của Nhà nước. nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý ”.

Do quy định của pháp luật và đặc điểm của nền chính trị nước ta, tài sản công được coi là sở hữu toàn dân, không của riêng ai.

Tuy nhiên, “sở hữu toàn dân” không giống với “sở hữu nhà nước”. Theo đó, “Nhà nước” là quan hệ đại diện cho “toàn dân”, đây là quan hệ đại diện và ủy quyền. “Toàn dân” ủy quyền cho “nhà nước” quản lý tài sản của mình; tuy nhiên, toàn dân vẫn giữ quyền quyết định, nhà nước phải quản lý tài sản theo ý chí, nguyện vọng của toàn dân, vì lợi ích của toàn dân.

Nhà nước là đại diện toàn dân, bao gồm đại diện chủ sở hữu, quản lý tài sản công thuộc sở hữu toàn dân.

Người ta hiểu rằng chủ sở hữu lớn nhất của tài sản của các quốc gia không phải là các doanh nghiệp tư nhân hay các cá nhân giàu có, mà là các chính phủ.

2. Đặc điểm tài sản nhà nước

Công dân có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.
Công dân có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.

Tài sản nhà nước có các đặc điểm sau:

– Tài sản nhà nước là tài sản được pháp luật quy định thuộc sở hữu của nhà nước, xuất phát từ chế độ sở hữu toàn dân nên nhà nước được coi là đại diện duy nhất có quyền quản lý tài sản theo chế độ sở hữu. tài sản này.

– Tài sản nhà nước có phạm vi rất rộng và phong phú, có thể là:

  • Doanh nghiệp, quỹ tiền mặt, công trình xây dựng, phương tiện vận tải …
  • Các phương tiện sản xuất như đất, rừng, tài nguyên thiên nhiên, v.v.

– Tài sản nhà nước do nhiều chủ thể khác nhau quản lý, sử dụng, khai thác. Nhà nước hoặc chính phủ là chủ sở hữu tài sản của nhà nước. Tuy nhiên, số tài sản này sẽ được giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước quản lý, sử dụng.

3. Lợi ích công cộng là gì?

Lợi ích công cộng là lợi ích chung cho con người và xã hội. Phát triển kinh tế đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Ví dụ: bệnh viện, trường học, công viên, cầu …

Công dân có nghĩa vụ:

  • Không được xâm phạm, xâm phạm, hủy hoại, sử dụng vào mục đích cá nhân tài sản của Nhà nước, lợi ích công cộng.
  • Khi được Nhà nước giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước phải giữ gìn, bảo quản, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, không được lợi dụng tài sản công để làm việc riêng.

XEM THÊM TẠI: https://hotelcasanaranja.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *