Đặc điểm của pháp luật

Đặc điểm của luật. Trong cuộc sống ngày nay, mọi người đều làm việc và hành động tuân theo pháp luật. Pháp luật có vai trò quan trọng, điều chỉnh mọi mối quan hệ trong xã hội. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn không biết luật là gì? Đặc điểm của pháp luật là gì? Chúng tôi xin phân tích và cũng như cung cấp thông tin đến bạn đọc. Mời các bạn cùng chúng tôi đọc bài viết dưới đây.

Những đặc trưng cơ bản của pháp luật

Đặc điểm của pháp luật.

1. Pháp luật là gì?

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính ràng buộc phổ biến do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận để điều chỉnh các quan hệ trong xã hội, bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

2. Pháp luật bao gồm những đặc điểm nào?

Câu hỏi: Pháp luật bao gồm những đặc điểm nào?

  • A. Tính chất quy phạm chung.
  • B. Thuyết xác định chặt chẽ.
  • C. Tính bắt buộc.
  • D. Cả A, B, C.

Đáp án: Chọn D. Cả A, B, C đều là câu trả lời đúng.

Giải thích: Luật bao gồm các đặc điểm như tính xác định chặt chẽ, tính quy phạm phổ biến và tính bắt buộc.

Trong Phần 1, khái niệm pháp luật đã được nêu như những quy tắc xử sự chung nên nó có quy phạm chung cho tất cả mọi người.

Luật phải rõ ràng, chính xác về nội dung, được quy định bằng văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Vì vậy, nó có độ chính xác chặt chẽ.

Ngoài ra, pháp luật còn được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước và bằng các biện pháp cưỡng chế nên bắt buộc mọi chủ thể phải tuân thủ.

3. Đặc điểm nào sau đây không phải là của pháp luật?

Mọi công dân đều không được làm những việc trái với quy định của pháp luật.
Mọi công dân đều không được làm những việc trái với quy định của pháp luật.

Câu hỏi: Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm của pháp luật?

A. Tính chất quy phạm chung.
B. Tính nhất quán.
C. Tính bắt buộc.
D. Thuyết xác định chặt chẽ.

Đáp án: Chọn B. Tính nhất quán là câu trả lời đúng.

Giải thích: Tính nhất quán không phải là một đặc điểm của luật. Tùy theo từng chủ thể, đối tượng, lĩnh vực, vụ việc mà pháp luật có những quy định riêng.

Ví dụ:

Pháp luật quy định con cái có nghĩa vụ kính trọng, vâng lời cha mẹ; Ngược lại, cha mẹ có nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc con cái.

Quy định tính thuế TNCN đối với từng đối tượng là khác nhau tùy thuộc vào thu nhập hàng tháng, hàng năm, người phụ thuộc… nên mức thuế của mỗi người cũng không giống nhau.

4. Đặc điểm của pháp luật

Luật bao gồm những tính năng nào?

– Là hệ thống các quy tắc xử sự bắt buộc chung:

Vì pháp luật là hệ thống những quy tắc mẫu mực, là chuẩn mực cho mọi người trong cách ứng xử, nên chính nhờ những khuôn mẫu, khuôn mẫu chung đó mà con người mới “đo lường” được hành vi của mình. , mọi người biết những gì họ có thể và không nên làm, những gì họ không thể làm và cách họ phải làm điều đó. Nếu chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định.

– Thể hiện ý chí của nhà nước và giai cấp thống trị:

Pháp luật luôn là một hiện tượng xã hội có giai cấp. Pháp luật luôn là hệ thống các quy tắc xử sự thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội.

– Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc công nhận;

– Được thể hiện dưới các hình thức: tập quán, án lệ, văn bản quy phạm pháp luật;

– Bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước (biện pháp cưỡng chế):

Khác với các quy phạm xã hội khác, pháp luật do Nhà nước ban hành và do đó được Nhà nước bảo đảm thực hiện. Điều này có nghĩa là Nhà nước đã ban hành các quy phạm pháp luật có hiệu lực đối với mọi cơ quan, tổ chức và công dân. Chỉ có như vậy pháp luật mới trở thành những quy tắc xử sự bắt buộc chung và pháp luật mới là công cụ hữu hiệu trong tay Nhà nước để Nhà nước quản lý, điều hành mọi quan hệ và hoạt động của xã hội. ngày hội.

XEM THÊM TẠI: https://hotelcasanaranja.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *